Integritetspolicy för Marieberg Bil AB

Denna policy förklarar hur Marieberg Bil AB samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

 • Rätt till tillgång
  Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är kostnadsfri att begära.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
 • Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.
 • Rätt till invändning
  Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
 • Rätt till begränsning
  Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
 • Rätt att återkalla samtycke
  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
 • Rätt att lämna klagomål
  Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

8. Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan mariebergbil.se Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

 • Vem är personuppgiftsansvarig?
  Marieberg Bil AB (org. nr 556563-8631) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

9. Vem är personuppgiftsansvarig?

Marieberg Bil AB har en ansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 019-22 39 49.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-06-12

Hitta till oss

Öppettider

Försäljning
Måndag - Fredag: 09.00 - 18.00
Lördagar: Telefon och Mail 10.00 - 14.00. Kontakta oss för tidsbokning i bilhallen.

Verkstad & Reservdelar
Måndag - Fredag: Telefon 10.00 - 12.00. Övriga tider mail under Juli månad.